FORUM SKODA RAPID :: Wyszukiwarka Forumowa

 


Witamy na Forum miłośników Skody Rapid i Rapid Spaceback
   - usterki, opinie i Wasze wrażenia z użytkowania Rapida!

dołącz do nas!

Regulamin Forum RapidKlub.pl

regulamin RapidKlub.pl - wersja 1.2 z dnia 23.05.2018

Regulamin obowiązuje każdego użytkownika forum. W razie dopełnienia i aktualizacji (kolejna wersja regulaminu), treść zmian zostanie umieszczona we właściwym wątku na forum i każdy użytkownik powinien się z nimi zapoznać i je przestrzegać.

I. Forum oraz rejestracja na forum:

1. Forum powstało by umożliwić użytkownikom oraz miłośnikom samochodu Skoda Rapid wzajemne wymienianie się poglądami, poradami oraz doświadczeniami związanymi z użytkowaniem Skody Rapid. Główny cel to budowanie wartościowej bazy wiedzy oraz społeczności, a także umożliwienie nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami Skody Rapid.

2. Na forum każdy użytkownik powinien przy rejestracji podać swoje dane [wg formularza] oraz wypełnić swoje dane do stopki [wg podanego schematu].

II. Publikowanie wpisów

1. Temat wątku powinien jak najbardziej odpowiadać treści publikowanej w danym wątku. Przycisk "DODAJ KOMENTARZ" służy do odpowiedzi na już podany wcześniej wpis. Przycisk "NOWA DYSKUSJA" służy do założenia nowego tematu w jednym z istniejących działów.

- nie zakładaj nowego, identycznego tematu do kilku działów równocześnie.

2. Przed założeniem nowego wątku sprawdź, czy podobny wątek nie jest już na forum (możesz skorzystać z opcji wyszukiwarki - górny pasek). Jeśli tak, to dołącz do istniejącej dyskusji poprzez przycisk "DODAJ KOMENTARZ".

3. Przy zakładaniu nowego tematu kieruj się zasadami:

  • - nazwa tematu nie może zawierać linku do strony lub nazwy firmy, powinna zwięźle opisywać treść lub poruszany problem.
  • - nowy temat nie może być wpisany w celu reklamy konkretnego produktu. W pierwszym wpisie przy założeniu tematu określ jasno, w jakim kierunku ma być dyskusja, w dyskusji można podać link dotyczący tematu.
  • - przy zakładaniu nowego tematu lub wpisu komentarza do dalszej dyskusji, korzystaj z podstawowej czcionki i podstawowego koloru. Inny kolor wykorzystaj tylko do podkreślenia części tekstu, która jest ważniejsza niż pozostały tekst.
  • - przy nie dotrzymywaniu regulaminu, wpis może być usunięty bez ostrzeżenia. Również niepotrzebne, bezmyślne, dublujące się wpisy oraz obraźliwe wpisy czy jakiekolwiek próby wywołania konfliktu będą usuwane

4. Nie należy pisać postów jeden po drugim, należy edytować swój poprzedni wpis.

5. Przycisk "Moderacja" służy do zgłoszenia błędnego wpisu lub zwrócenia uwagi administratorowi lub moderatorowi forum. Przycisk "Moderacja" nie służy do wpisu lub odpowiedzi na pierwotny temat. W razie nadużycia tego przycisku, użytkownik otrzyma ostrzeżenie ze wszystkimi dalszymi następstwami.

6. Przy udzielaniu odpowiedzi przyciskiem "DODAJ KOMENTARZ" nie cytuj (nie kopiuj) poprzedniego wpisu w całości. Również nie kopiuj wklejonych ilustracji.

III. Zasady w poszczególnych działach tematycznych

1. Wpis w dziale "Sprzedam, kupię, zamienię" powinien jak najściślej określać opis przedmiotu, jego cenę. Ogłoszenia bez podanej ceny sprzedaży zostaną usunięte. Należy wystrzegać się zbędnej dyskusji w zakresie wątku - ogłoszenia, która nie wnosi nic istotnego do tematu. Po sprzedaży sprzedający powinien podać informację, że oferowany przedmiot został sprzedany. Moderator ogłoszenie zamknie i następnie usunie. Maksymalny czas "ważności" ogłoszenia to 60 dni, ogłoszenia publikowane dłużej niż 60 dni będą usuwane.

2. Przy zakładaniu swojego albumu w naszej galerii należy umieścić przynajmniej jedną fotografię w maksymalnym rozmiarze [1600x1200]px. W przeciwnym wypadku wpis zostanie usunięty. Wątek w dziale "NASZE RAPIDY" może dotyczyć tylko jednego pojazdu. Na inny pojazd należy założyć nowy wątek. Za opublikowane zdjęcia odpowiedzialność ponosi użytkownik galerii. Niestosowne fotografie administrator może bez ostrzeżenia usunąć.

IV. Zasady korzystania z forum, nakazy i zakazy

1. Nie stosuj wulgarnego słownictwa ani innych obraźliwych zwrotów. Wpis zostanie usunięty. Również próby spamowania, flamowania będą usunięte bez ostrzeżenia. Nie tolerujemy żadnych awantur, obrażania innych użytkowników i kłótni. Jeżeli ktoś ma przysłowiowe "ale" do innego Użytkownika, od tego są wszelakie komunikatory, maile oraz PW. Dotyczy to również dyskusji o innych forach dyskusyjnych i podżegania do sporów.

2. W przypadku nieregulaminowego zachowania, wulgarnego lub innego, niestosownego zachowania moderator lub administrator może udzielić użytkownikowi ostrzeżenia, jako zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie na forum. Jeżeli użytkownik dalej będzie w swoim zachowaniu postępował nieetycznie, może otrzymać następne ostrzeżenie. W razie trzeciego ostrzeżenia użytkownik otrzyma zakaz wpisów przez okres [1] miesiąca lub całkowity zakaz wejścia na forum (ban lub całkowite usunięcie konta).

3. Zabrania się grożenia innym użytkownikom Forum.

4. Użytkownik posiadający Skodę Rapid powinien określić swoją stopkę (ustawienia w profilu użytkownika) wg zalecanego wzorca, celem łatwiejszej identyfikacji na forum.

- administrator niestosowny podpis może zmienić do akceptowalnej postaci bądź usunąć. Podpis nie może zawierać linku wychodzącego.

5. Administrator i moderatorzy forum (moderatorzy poszczególnych sekcji) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wpisy i treści zamieszczane na forum przez użytkowników.

6. Stosowanie polskich znaków diakrytycznych nie jest wymagane, ich stosowanie zależy od użytkownika.

7. Na forum jest zakaz oferowania sprzedaży towaru niewiadomego pochodzenia. Następstwa ponosi tylko twórca ogłoszenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie wpisy - ogłoszenia. Jeżeli takie ogłoszenie się pojawi, moderator lub administrator bez ostrzeżenia usunie taki wpis.

8. To jest forum dyskusyjne. Jeżeli użytkownik nie będzie dokonywał wpisów lub nie będzie odwiedzał forum, administrator może zamknąć konto użytkownika bez ostrzeżenia.

9. Wpisy typu warez, linki do cracku lub inne linki do nielegalnego softwaru, niewłaściwych stron www są zabronione. Takie wpisy lub wątki będą usuwane. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści rasistowskich, nazistowskich, podawania linków zawierających dziecięcą pornografię, seks ze zwierzętami oraz zawierających inne dewiacje. Zakaz umieszczania treści uznawanych za drastyczne.

10. Zabrania się podawania linków referencyjnych i zarobkowych.

11. Zabrania się podawania linków do konkurencyjnych for tematycznych, motoryzacyjnych itp. W uzasadnionych przypadkach (wnoszących wartość merytoryczną do prowadzonej dyskusji / wątku), można wspomnieć, że dana - pomocna treść znajduje się na forum x, w konkretnej lokalizacji. Jednak wskazanie to nie może być linkiem.

V. Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis www.rapidklub.pl jest prowadzony przez firmę IT CITY MEDIA z siedzibą przy ul. Wandy Rutkiewicz 21 lok. 4, 50-571 Wrocław, NIP: 7491987604, REGON: 021250019 (dalej jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres kontakt@rapidklub.pl.

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy forum rapidklub.pl (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu.

1.3 Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.4 Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

1.5 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.6 Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.7 O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.8 Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Zarejestruj się” przetwarzane są w celach:
a. świadczenia przez Administratora usługi, dotępu do Serwisu oraz akceptację regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, o której mowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym świadczenia dla świadczenia usługi.

2.3 Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1. oraz 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.4 Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (pkt. 2.1) , w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Serwisie są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:
a. pozostałe podmiototy, które są zaangażowane w świadczenie w funkcjonowanie Serwisu

2.5 W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

2.6 Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić nadto zgodę na:
a. przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
b. wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1 Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

3.2 Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec IT CITY MEDIA.

3.3 Serwis został stworzony po to, aby pomagać w komunikacji użytkowników samochodów marki Skoda Rapid. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.

4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

4.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a. celu przetwarzania;
b. kategorii odnośnych danych osobowych
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
d. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

4.2 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4.3 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
c. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.4 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4.5 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

4.6 Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

4.7 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.8 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.9 Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również dane te zmodyfikować lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z administratorem pod adresem mailowym kontakt@rapidklub.pl.

4.10 W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.11 Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
e-mail: kontakt@rapidklub.pl

5. Informacja o plikach Cookies

5.1 Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

5.2 Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3 Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
a. analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
b. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
d. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

5.4 W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

5.5 Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

5.6 Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

5.7 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Podsumowanie:

1. Poprzez rejestrację na forum RapidKlub.pl zobowiązujesz się do przestrzegania reguł tego forum dyskusyjnego zawartych w obecnym regulaminie. W razie nie przestrzegania zasad należy podporządkować się decyzji administratora lub moderatora forum. Decyzję nadrzędną w sprawie wszystkich kwestii, które nie zostały określone niniejszym regulaminie posiada administrator.

2. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości o nowościach, zmianach i informacjach tego forum (automatyczne powiadomienia wysyłane z forum na Twój adres mailowy - masz możliwość ich określenia w ustawieniach profilu użytkownika). Wyrażasz zgodę na sporadyczne otrzymanie informacji pochodzącej z adresu mailowego kontakt (at) rapidklub.pl na Twój adres mailowy. Twoje dane (adres e-mail oraz dodatkowe informacje profilowe) są przetwarzane i administrowane przez administratora forum RapidKlub.pl i nigdy nie zostaną wykorzystane poza forum np. odsprzedane "podmiotom trzecim" w celach marketingowych. W razie nie przestrzegania tych zasad należy podporządkować się decyzji administratora lub moderatora forum.

3. Regulamin jest aktualizowany wg potrzeb organizatora forum. Może być dostosowany do potrzeb i zachowania użytkowników forum. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmiany lub uzupełnienia, powinieneś zgłosić swoją rezygnację z konta użytkownika na tym forum bezpośrednio do administratora lub na adres mailowy kontakt (at) rapidklub.pl. Wszystkie opublikowane materiały są własnością forum, bez prawa do kasowania swoich tematów/wątków po zlikwidowaniu konta.

4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem, rozwojem forum, reklamą na forum RapidKlub.pl można kontaktować się pod adresem kontakt (at) rapidklub.pl


SPRAWDŻ AKCESORIA DO SWOJEJ SKODY


Postaw mi kawę na buycoffee.to
Zostań Patronem RapidKlub.pl, dzięki Tobie forum będzie nadal funkcjonowało i pomagało innym użytkownikom!
Witaj na internetowym forum samochodu SKODA RAPID - zapraszamy do dyskusji!
Masz skodę? Chcesz kupić Rapida? Dołącz do nas!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

RapidKlub.pl
 - lista użytkowników forum

Moderatorzy forum:
@van_daal @gross81 @grzesk @jercen


ANKIETY SKODA RAPID:
Jaki kolor do Rapida?
Jaki wybraliście silnik?
Spaceback czy Liftback?
Jaki wybrałeś pakiet / wersję wyposażenia do Rapid'a?
Czy jesteś zadowolony z użytkowania Skody Rapid?